Tematisk sprogarbejde

Struktureret tematisk sprogarbejde – når arbejdet med sprog er planlagt og målrettet

Idéen med struktureret tematisk sprogarbejde er grundlæggende, at man arbejder struktureret med udvalgte sproglige områder med afsæt i et tema.

Når man arbejder tematisk med sprog, skaber man en ramme for den måde, man arbejder med sproget på. Temaet er en indholdsmæssig ramme, men det tematiske afsæt lægger også op til at arbejdet får en tydelig og planlagt struktur.

Derfor tales der i Sprogpakken om struktureret tematisk sprogarbejde som et forløb med planlægning(Før), afvikling(Under) og evaluering(Efter).

 

Børn der skal i gang med at tilegne sig det danske sprog, eller som har et lille ordforråd på dansk, har stort behov for at få et sprogligt stillads så de har en forforståelse for det, der arbejdes med.

En systematik med fokus på FørUnderEfter(planlægning-afvikling-evaluering) af de enkelte temaer, kan være med til at understøtte denne stilladsering.

 

Der udvælges eksempelvis 10 gode ord der har en central betydning for forståelsen af indholdet af det tema, der skal arbejdes med. Det vil give det tosprogede barn større mulighed for deltagelse i emnet. Der kan arbejdes med ordene på forskellige måder.

  • Nogle ord er gode at konkretisere (f.eks. genstand der er ved hånden),

  • Nogle ord er gode at gøre (bevægelses ord)

  • Nogle ord må leges (f.eks. forholdsord, stedord, mm.)

  • Nogle kan visualiseres (eks. Via Ipad, billeder i bøger mm.)

 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at det ikke kun er navneord og udsagnsord, der udvælges som fokusord. Tillægsord, stedord, antal har også stor betydning for sprogforståelsen og et nuanceret ordforråd.

 

Se eksempel på en skabelon til tematisk sprogforløb