”Alle børn skal indgå i sprogudviklende dialoger med de professionelle voksne” jf. Udviklingsplan for sprog 0 – 12 år

Kvaliteten af dialogen mellem barn og voksen er afgørende for, hvordan barnets sproglige udvikling forløber. Understøttende sprogstrategier, der inddrages i alle kommunikative situationer i hverdagen, kan være med til at sikre at barnet indgår i samtaler af høj kvalitet.

Tosprogede børn der er i gang med at tilegne sig det danske sprog, har særligt stort behov for at indgå i samtaler i dagtilbuddet, da det kan være den eneste arena hvor barnet møder det danske sprog. Det kan være en udfordring at være i dialog med et barn der har et begrænset dansk sprog, men her kan en professionel tilgang med understøttende strategier være afgørende at barnet får mulighed for at deltage i samtaler af høj kvalitet.

Fra mellemrum til læringsrum

De tilbagevendende rutinesituationer og "mellemrum" i dagtilbud er effektive rammer for børns sprogtilegnelse. Børn elsker typisk rutiner, fordi de har et tydeligt formål. De giver mening, og meningsfulde situationer stimulerer sprogtilegnelsen.

Læs temabrev fra Århus Kommune - Fra mellemrum til læringsrum

  

Kvalitet i samtaler mellem voksne og børn

Se  oversigt over typer af samtaler mellem børn og voksne, der skaber kvalitet for sprogtilegnelsen