_____________________________________________________
_____________________________________________________

Viden og vejledning:

_____________________________________________________

Undervisningsministeriet – Tosprogede i folkeskolen
Ministeriets side om tosprogede i folkeskolen

_____________________________________________________

Undervisningsministeriet og tosprogsområdet
Undervisningsministeriets Tosprogs-Taskforce arbejdede indtil 2013 for at styrke tosprogede børn og unges sprogudvikling. Taskforcen samlede og videregav gode erfaringer, redskaber og metoder fra hele landet. 
Hjemmesiden opdateres ikke længere, men du kan fortsat som pædagog, lærer eller leder finde et hav af inspiration og vejledning til arbejdet med undervisning og integration i dagtilbuddet og på skolen.
tosprogstaskforce.dk

Fremover kan du finde information fra Undervisningsministeriet på følgende sider:
Læringskonsulenterne og tosprogsområdet og
Den nye folkeskole

_____________________________________________________

Folkeskolen.dk – Dansk som andetsprog
Nyheder, debat og anmeldelser inden for feltet dansk som andetsprog og tosprogede elever.
Folkeskolens online netværk for dansk som andetsprog

_____________________________________________________

VIA CFU - dansk som andetsprog
VIA Center for Undervisnings faghjemmeside for dansk som andetsprog.
Her finder du aktuelle kurser, ideer til hjemlån af læremidler og inputs til undervisningen i dansk som andetsprog.
viacfu.dk/dsa

_____________________________________________________

Dette virker på vores skole
Ministeriets tidligere undervisningsportal for tosprogede elever.
dettevirker.dk

_____________________________________________________
_____________________________________________________

Sprog og undervisning:

_____________________________________________________

Dansklærerforeningen
Dansklærerforeningens hjemmeside. Søg efter Tosprogsfidusen, og se også serien Billedromaner, til hvilke der er udarbejdet undervisningsidéer målrettet de tosprogede elever.
dansklf.dk

_____________________________________________________

Multidansk
Et gratis sprogstimuleringsprogram til førskolebørn og indskolingen.
multidansk.dk

_____________________________________________________

Sproget.dk - Indgangen til det danske sprog
Søg på alt, der vedrører det danske sprog.
En hjemmeside, som er et must for dig og dine elever!
sproget.dk

_____________________________________________________

DR Ligetil - nyheder, der er lette at læse
En hjemmeside under dr.dk med nyheder og temaer, der er skrevet for mennesker, der har svært ved at læse. Artiklerne på dr.dk/ligetil er skrevet i et klart og enkelt sprog. Svære ord og begreber bliver forklaret, og læserne får noget at vide om baggrunden for de enkelte nyheder.
dr.dk/ligetil

_____________________________________________________

Forældreunivers
En kanal med ideer til oplæg og visning af filmklip til forældremøder - fra Alineas hjemmeside.
forældreunivers.dk

_____________________________________________________
_____________________________________________________

It-hjælpemidler

_____________________________________________________

Gratis oplæsningsværktøj
Moderniseringsstyrelsens site med bl.a. et gratis oplæsningsværktøj.
adgangforalle.dk

_____________________________________________________

Kompensatorisk it - it-hjælpemidler i undervisning
Hjemmeside, der understøtter bogen: 'Kompensatorisk it' af Margit Gade.
Her kan du bl.a. hente skriveskabeloner.
Kompensatorisk it

_____________________________________________________
_____________________________________________________

Interkulturelle emner:

_____________________________________________________

Det Danske Filminstitut
Her findes temapakker og undervisningsmaterialer med film, der knytter sig til temaer omkring kulturel mangfoldighed.
dfi.dk

_____________________________________________________

Salaam
Salaam Film & Dialog stiller skarpt på kulturmødet og det globale ansvar, både i det moderne, flerkulturelle samfund i Danmark og i den globale sammenhæng.
salaam.dk

_____________________________________________________

Global Skole
Et undervisningssite om globale og interkulturelle emner for undervisere.
Her kan du downloade inspirationshæfterne 'Når mennesker mødes - idekatalog til interkulturel undervisning' og 'Inspirationskatalog til undervisning i mangfoldighed 7.-10. klassetrin.
globalskole.dk

_____________________________________________________

Middleeast
Idékatalog til undervisning om Mellemøsten med fokus på begreber som identitet.
Find inspiration til undervisning i forskellige fag i folkeskolens ældste klasser.
middleeast.dk

_____________________________________________________

Zapp
Find lærervejledning til Mellemfolkelig Samvirkes ungdomsblad Zapp, der behandler interkulturelle og globale temaer.
zapp.dk

_____________________________________________________

Styrelsen for International Uddannelse
Internationalt uddannelsessamarbejde.
fivu.dk

_____________________________________________________
_____________________________________________________

Kultur

_____________________________________________________

Bibliotekscenter for Integration
Statsbibliotekets indvandrerbibliotek

_____________________________________________________

Børnekultur Silkeborg
På Børnekultur Silkeborgs hjemmeside kan du se, hvilke aktiviteter, begivenheder og projekter Børnekultur Silkeborg målretter til netop dine børn. De vil også gerne inspirere dig til at benytte de øvrige tilbud om børnekultur i Silkeborg Kommune.
Børnekultur Silkeborg

___________________________________________________

Silkeborg Bibliotekerne – børn og unge
På Silkeborg Bibliotekerne finder du et væld af inspiration - til arbejdet med sprogstimulering, læsning og meget mere – se selv!
Silkeborg Bibliotekerne

_____________________________________________________
_____________________________________________________

_____________________________________________________