Ny viden, vejledning og erfaringsudveksling om tosprogede børns sprogtilegnelse, indgår som en naturlig del i det kommunale Netværk for sprog, hvor alle daginstitutioner er repræsenteret.