Nyankomne småbørn

Vejledning til det pædagogiske arbejde med nyankomne børn

For alle børn, der skal begynde i dagtilbud, er det afgørende, at der etableres tryghed omkring barnet, så det kan komme til at trives og udvikle sig. Det er især afgørende for et nyankommet tosproget barn, hvor alt omkring barnet er nyt og ukendt – ikke mindst sproget.  Læs vejledningen, som er udarbejdet i en tværfaglig kommunal arbejdsgruppe.

Vejledning

SMITTE til planlægning

SMITTE til planlægning, forslag

Inspirationshæfte om inkluderende forældresamarbejde

Billedmaterialer til flersprogede familier - børnehave

Billedmaterialer til flersprogede familier - vuggestue

Fokusord og sproglig stiladsering i tematisk sprogarbejde

Handleplan