Studiebesøg

I er velkomne til at bestille et studiebesøg på Sølystskolen og se og høre om, hvordan vi arbejder med genrepædagogik.

Besøg på Sølystskolen falder i 3 dele

1: Kl. 9.00-10.00

Fra teori til praksis - implementering v/Joan Hellqvist, pædagogisk leder af Videncenteret, Sølystskolen

Med udgangspunkt i en kort beskrivelse af Videncenteret på Sølystskolen gøres der rede for, hvorfor, hvad og hvordan vi har arbejdet med genrepædagogik gennem de sidste to skoleår på Sølystskolen. Undervejs kommer vi ind på mulig­heder og barrierer for at lykkes med dette ambitiøse projekt – også på andre skoler. Endelig tegnes projektets fremtidsperspektiver.

2: Kl. 10.15-11.45

Besøg i klaseværelset ved forskellige lærere fra Sølystskolen.
Efter fælles introduktion om projektet vil der være mulighed for at se konkret undervisning med udgangspunkt i dele af genrepædagogikkens elementer.

Lærerne er i en udviklingsproces, hvor nogle er på andet år i processen, mens andre først er kommet med i projektet i indeværende skoleår. Vi er således eksperimenterende, men åbne for at dele og drøfte vores nuværende erfaringer med arbejdet med genrepædagogik i praksis.

Kl. 11.45-12.15 Frokost

3: Kl. 12.15-13.00

Spørgsmål til lærere og leder samt drøftelse af den konkrete praksis.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pris:
Kr. 250 pr. person (minimumspris kr. 1000).
Prisen er inklusiv en let frokost (sandwich eller lignende samt kaffe/te).
Studiebesøget er gratis for folkeskolerne i Silkeborg Kommune.

Henvendelse til Joan Hellquist Madsen
jhm@silkeborg.dk