Ung trivsel i Alderslyst

Formålet med projektet Ung trivsel i Alderslyst er at mindske antallet af unge i boligområdet Resedavej / Nørrevang II, der bliver tiltrukket af og fastholdt i et kriminelt miljø.

Ung trivsel i Alderslyst

Målgruppen i projekt Ung trivsel i Alderslyst er de 13-18-årige unge, der bor og færdes i boligkvarteret omkring Resedavej og Nørrevang II i Alderslyst ved Silkeborg. I projektet vil vi gennem en helhedsorienteret gadeplansindsats skabe øget tryghed og trivsel for beboerne i boligområdet. Indsatsen skal være hurtig, målrettet og tage udgangspunkt i den enkelte unges behov.

Gadeplanskoordinator

Projektet bygges op om en gadeplanskoordinator som det centrale omdrejningspunkt, der koordinerer og skaber sammenhæng mellem eksisterende tilbud i området. Gadeplanskoordinatorens opgave er at sikre tværgående vidensdeling samt netværksdannelse mellem projektets aktører. Samtidig fungerer gadeplanskoordinatoren selv som synlig opsøgende medarbejder i området, så vedkommende får en tæt kontakt til og dialog med målgruppen.

Boligområdets 13-18-årige unge

Målgruppen er kendetegnet ved, at de ikke i tilstrækkelig grad profiterer af områdets eksisterende sociale tilbud, herunder tidligere misbrugsbehandling, klubtilbud, opsøgende medarbejdere mv. Målgruppen indeholder primært unge, som er i risikogruppen for at blive involveret i kriminalitet, eller som deltager i begyndende småkriminalitet, og sekundært unge som allerede er involveret i kriminel aktivitet.

Der er derfor betydelige fordele ved at koordinere indsatserne på tværs af faggrupper for områdets målgruppe.