Udvikling og organisering af den kommunale modtagelse af udenlandsk arbejdskraft

- Udvikling af en differentieret modtagelsespolitik
- Udvikling af en procedure for den kommunale modtagelse af
  udenlandsk arbejdskraft
- Formidling af information om kommunale tilbud på relevante sprog.
- Etablering af samarbejde mellem kommunen, relevante
  institutioner, og frivillige foreninger og
  organisationer med henblik på udfærdigelse af en modtagelses-
  politik.

Udvikling af en kommunal integrationspolitik målrettet udenlandsk arbejdskraft

- Udvikling af en kommunal integrationspolitik målrettet den
  udenlandske arbejdskraft og dennes familie.
  Fokus skal være på helhedsintegration eller integration af det hele 
  menneske. Det vil sige fokus på integration i lokalsamfundet af den
  udenlandske arbejdskraft, en eventuelt medfølgende ægtefælle og
  ikke mindst på de børn, der måtte være i forholdet.
- Etablering af samarbejde mellem relevante forvaltningsområder
- Etablering af samarbejde mellem kommunen, relevante
  institutioner, og frivillige foreninger og organisationer med henblik
  på udfærdigelse af en integrationspolitik.

Etablering af netværk, der fremmer den kommunale modtagelses- og fastholdelsespolitik

- Tværkommunal erfaringsudveksling om modtagelse og fastholdelse
  af den udenlandske arbejdskraft
- Netværksmøder mellem relevante integrationspolitiske aktører,
  herunder relevante kommunale
  forvaltninger, arbejdsmarkedets parter, den lokale erhvervsservice,
  de frivillige foreninger og organisationer m.fl.
- Udarbejdelsen af kodeks for samarbejde mellem virksomheder, der
  ansætter udenlandsk arbejdskraft og det offentlige om gensidige
  forventninger og forpligtigelser.