Skole & fritid

Dansk som andetsprog er et særligt fagområde, der kan foregå som basisundervisning, som supplerende undervisning eller som dimension i undervisnngen

Dansk som andetsprog er et komplekst fagområde i grundskolen, som omfatter både den tilegnelse, som finder sted, når dansk som andetsprog indgår som en dimension i undervisningen, og de situationer, hvor der er iværksat særlig tilrettelagt undervisning for eleven uden for klassens rammer.

I organiseringen af Dansk som andetsprog (DSA)
skelner man mellem:

  • Et fag - Basisundervisning i modtagelsesklasse eller på hold
  • Et fagområde
    - Den fortsatte sprogudvikling efter modtagelsesklasse
    - Supplerende undervisning
  • En dimension
    - Dansk som andetsprog i den almene undervisning